Dlouhodobý majetek_test č. 3

No Description

Obchodní korporace Retro s.r.o. nakoupila na dodavatelskou fakturu software za 110 000 Kč. Společnost provedla instalaci softwaru ve vlastní režii ve výši 9 000 Kč. Zároveň společnost vyslala své zaměstnance na školení na obsluhu softwaru, cena za školení je 20 000 Kč. Poté byl software zařazen do užívání.

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+